Công thức tính diện tích và chu vi các loại hình trong hình học

Một điều chắc ai cũng biết, muốn tính được diện tích hay chu vi của hình nào đó ngoài có số liệu ra ta phải có công thức tính. Để tiện cho các em học cũng như ghi nhớ, [Bài học mới] xin giới thiệu tất cả các công thức tính chu vi và diện tích các hình: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình bình hành, hình elip, hình lục giác, ngũ giác,…..Trước tiên các em cần nắm khái niệm về chu vi và diện tích:
Chu vi là đường bao quanh một hình hai chiều. Từ “chu vi” được dùng với cả hai nghĩa: đường bao quanh một diện tích và tổng độ dài của đường này.
Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt. Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có nhìn thấy của đối tượng. (Theo wikipedia)

Công thức tính chu vi và diện tích hình vuông

Công thức tính chu vi và diện tích hình vuông
Tính chu vi và diện tích hình vuông khi biết độ dài của một cạnh là a:
Công thức tính chu vi hình vuông: P = 4 x a
Phát biểu: Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh của nó, hay bằng bốn lần độ dài một cạnh
Công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a = a2
Phát biểu: Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài của cạnh

Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn

Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn
Tính chu vi và diện tích hình tròn khi biết độ dài bán kính r:
Công thức tính chu vi hình tròn:
P = 2 x r x π với π ≈ 3,14
Phát biểu: Chu vi của hình tròn bằng độ dài của đường tròn bao quanh nó; tức là bằng pi nhân với hai lần bán kính r, với số pi xấp xỉ bằng 3,14
Công thức tính diện tích hình tròn: S = π x r2
Phát biểu: Diện tích hình tròn bằng pi nhân với bình phương bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật khi biết độ dài chiều rộng a và chiều dài b b:
Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = 2(a + b)
Phát biểu: Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó
Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a x b
Phát biểu: Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng

Công thức tính chu vi và diện tích hình tam giác

Tính chu vi hình tam giác khi biết độ dài 3 cạnh a, b, c của tam giác:
Công thức tính chu vi và diện tích tam giác
Công thức tính chu vi hình tam giác: P = a + b + c
Phát biểu: Chu vi của một tam giác bằng tổng độ dài của ba cạnh
Công thức tính diện hình tam giác:

Công thức 1: P = \frac{1}{2}.a.h
Diện tích tam giác bằng tích của đường cao và cạnh đáy tương ứng chia hai
dien-tich-tam-giac Công thức 2: S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)} với p = \frac{a + b + c}{2}
Công thức 3: S =\frac{1}{2}.a.b.sin\gamma
Công thức 4: S =\frac{a.b.c}{4.R}
Với R là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác
Công thức 5: S = p.r
Với r là bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác

Công thức tính chu vi và diện tích hình thang

Công thức tính chu vi và diện tích hình thang
Công thức tính chu vi hình thang:
P = a + b + c + d
Phát biểu: Chu vi hình thăng bằng tổng độ dài 2 cạnh đáy và 2 cạnh bên
Công thức tính diện tích hình thang khi biết độ dài hai cạnh đáy a,b và chiều cao h:
S = (a + b) x h/2
Phát biểu: Diện tích hình thang bằng một phần hai tổng chiều dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao.

Author Image
Làm những điều mình thích là tự do Thích những gì mình làm là hạnh phúc

Facebook Comment